Overslaan en naar de inhoud gaan

Voedingsbeleid op school

Je schreef jouw school in voor Oog voor Lekkers? Goed bezig! Gezonde tussendoortjes aanbieden aan je leerlingen is een mooi voorbeeld van hoe je je school warm kan maken voor gezonde voeding. Maar: een losse actie maakt nog geen echt voedingsbeleid. Daarvoor is meer nodig. Gezonde School helpt je op weg!

Gezonde School biedt drie instrumenten die je helpen om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid. Gezonde School past de instrumenten toe op elk gezondheidsthema (voeding, beweging, mentaal welbevinden,..) en biedt daarnaast ook nog heel wat andere materialen aan om rond de thema’s te werken.

In 7 stappen naar een voedingsbeleid

Een voedingsbeleid uitrollen doe je niet in een-twee-drie. Het is een langdurig proces waarin je – best samen met je team, de kinderen en de ouders – stap voor stap evolueert van losse acties rond voeding naar een samenhangende en gestructureerd beleid​.

Het zevenstappenplan is zo ontworpen dat je kunt instappen in om het even welke fase. Waar je begint, hangt af van je huidige situatie. Het is wél belangrijk dat je alle zeven stappen in het proces meeneemt. 

De gezondheidsmatrix: méér dan een actie rond gezonde voeding

Het aanbieden van gezonde tussendoortjes zoals fruit, groenten en melk is een geweldig begin. Door alle verschillende acties die je rond gezonde voeding organiseert onder te brengen in een samenhangende, gestructureerde werking vergroot je dat effect. Je kan dit concreet maken aan de hand van de gezondheidsmatrix.

Gebruik de gezondheidsmatrix om de beginsituatie van je school in kaart te brengen. Vraag je af wat de school al doet rond gezonde voeding en geef het een plaats in de matrix. Zo krijg je een globaal overzicht van jouw werking rond dat thema. Ontdek rond welke strategieën en op welke niveaus er al veel gedaan wordt, en waar er nog hiaten zijn. Zoek dan acties om deze hiaten in te vullen.​

Een mooi gevulde matrix, met een mix van acties binnen verschillende strategieën en op verschillende niveaus, wijst op een mooi, samenhangend en gestructureerd beleid.​

Inspiratie:

  • Educatie (met bijvoorbeeld aangepast lesmateriaal voor in de klas) is één van de strategieën binnen de matrix.
  • Fruit, groenten en melk aanbieden behoort tot de strategie omgevingsinterventies. Ga nog een stapje verder met gezonde schoolmaaltijden en gezonde broodjes.
  • Ook afspraken en regels rond voeding zijn een strategie. Naast het aanbod op school kunnen er ook aanvullende afspraken gemaakt worden met ouders en leerlingen rond wat wordt meegebracht of waarmee ze mogen trakteren bij een verjaardag. In deze schoolfiche gezonde traktaties vind je tips en inspiratie om afspraken te maken met ouders over (verjaardags)traktaties op school. Bekijk ook zeker het traktatieboekje: dat staat boordevol ideeën om gezond te trakteren.

De succesfactoren: wat doet een actie slagen?​

Of het voedingsbeleid van jouw school al dan niet een succes wordt, hangt af van heel wat zaken. Het spinnenwebmodel geeft 7 succesfactoren weer die de slaagkansen van het gezondheidsbeleid in jouw school kunnen verhogen. 

In deze succesfactoren zit veel groeipotentieel want ze zijn minimaal of maximaal in te vullen naargelang de eigen lokale noden, mogelijkheden én ambities. ​

Inspiratie

  • Ouderbetrokkenheid is één van de succesfactoren voor het voedingsbeleid op school. Hier lees je concrete voorbeelden van hoe je ouders kan betrekken bij het project Oog voor Lekkers.
  • Ook deskundigheid behoort tot één van de succesfactoren. Heb je het gevoel dat je team kennis of vaardigheden tekort komt om optimaal aan het voedingsbeleid te werken? Volg bv. een vorming over het voedingsbeleid op school, gezonde schoolmaaltijden, of over de voedingsdriehoek.