Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies en steun

Gezonde inspanningen lonen én worden beloond. Zo steunen Europa en Vlaanderen scholen die deelnemen aan Oog voor Lekkers. Concreet kan je rekenen op een subsidie, voor 2x 10 weken, gedurende de verdeelperiodes, om de leerlingen (biologische) fruit, groenten en/of (biologische) melk aan te bieden. Om deze subsidie te ontvangen, moet je als school een aanvraag indienen. Geen zorgen, wij zetten alle info op een rij!

Hoeveel bedraagt de steun?

Vanaf schooljaar 2023-2024 betalen we volgende forfaitaire steunbedragen, ongeacht de prijzen op de factuur, al dan niet incl. transportkosten. Voor elke subsidiabele portie geldt hetzelfde forfaitaire steunbedrag*:

  steunbedrag per leerling per 10 weken (1x fruit/groenten & max 3x melk per week) per leerling
fruit/ groenten 0,40 cent 4,00 euro
fruit/ groenten BIO 0,65 cent 6,50 euro
melk (BIO of gangbaar) 0,35 cent 3,50 euro - 10,50 euro

*onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering

Komt jouw school in aanmerking?

Alle Vlaamse* kleuter en basisonderwijsscholen én buitengewoon lager en buitengewoon secundaire scholen komen in aanmerking voor 2x 10 weken subsidie.

*Een instelling in het Vlaams Gewest én die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd wordt voor basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs;

Elke ingeschreven school krijgt een tegemoetkoming voor 10 weken deelname in de eerste verdeelperiode én 10 weken deelname in de tweede verdeelperiode. De subsidie is voor beide perioden voor telkens 1 portie (biologische) groente/fruit en/of 1 tot 3 porties (biologische) melk per leerling per week.

Voor niet buitengewoon secundair onderwijs is er ook dit jaar Snack&Chill van Vlaams Instituut Gezond Leven.

Vraag je subsidie aan

De allereerste zet? Bij de start van het schooljaar een deelnameverklaring indienen voor Oog voor Lekkers! Dat kan in vijf stappen via het e-loket bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid. Volg de handleiding voor een vlot parcours.

Heeft jouw school nog nooit deelgenomen aan Oog voor Lekkers? Contacteer dan de infolijn op het nummer 02 552 74 91, wij helpen je graag verder. Heeft jouw school wel al eerder deelgenomen en zijn de gevolmachtigden nog aanwezig op school, dan kan je je zonder problemen opnieuw aanmelden op het e-loket.

Na het indienen van je deelnameverklaring (en dus vόόr de officiële goedkeuring), kan je als school gerust al aan de slag met het zoeken naar een leverancier. Vergelijk meerdere leveranciers en bewaar dit samen met een korte motivatie van je keuze. Zie ons voorbeeld. Op regelmatige basis in september en oktober worden de beslissingsnotificaties naar alle op dat moment nieuw ingeschreven scholen uitgestuurd. Na afloop van elke verdeelperiode kan je school de aanvraag voor terugbetaling indienen.

Dien je steunaanvraag in

Als school schiet je de facturen van je groente-, fruit- en/of melkleverancier(s) eerst zelf voor. Nadat je 10 weken verdeeld hebt, kun je dan binnen de 3 maanden een steunaanvraag voor terugbetaling indienen. Dat kan digitaal via het e-loket bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid. Hou een elektronische kaartlezer en je identiteitskaart bij de hand.

Breng je factuurgegevens in en upload je factuur of facturen in de steunaanvraag als bijlage. Check zeker ook de voorbeeldfactuur van Oog voor Lekkers. Zorg ervoor dat alle 10 leveringen duidelijk te onderscheiden zijn. Per levering moet ook het product (type fruit/groente en/of melk) en het aantal stuks vermeld staan. Als je biologische producten verdeelt dient dit op de factuur of facturen duidelijk vermeld te staan. Vermeld in de steunaanvraag het aantal verdeelde porties in de daarvoor voorziene tabel. Het systeem berekent de te verkrijgen steun als volgt: aantal verdeelde porties x van toepassing zijnde steunbedrag (bio/ niet bio/ melk/ fruit-groenten).

Heb je alles volledig ingevuld, vergeet dan niet je aanvraag in te dienen. Na indiening ontvang je een bevestigingsmail, zo weet je meteen dat je steunaanvraag succesvol verstuurd werd. Dien na afloop van de tweede verdeelperiode opnieuw een steunaanvraag in binnen de 3 maanden.

Hulp nodig?
Deze handleiding gidst je in 12 stappen door de procedure om je steunaanvraag vlot en correct in te dienen.

Meer weten?
Check het volledige overzicht van de subsidievoorwaarden.