Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroeg inzetten op een integrale gezonde levensstijl

onderzoek

Naarmate kinderen ouder worden neemt de kans op overgewicht toe. Kinderen van jongsaf gezonde leefgewoontes aanleren helpt overgewicht op latere leeftijd te voorkomen. Die conclusies volgen op het rapport met de BMI-cijfers van kinderen tussen 2 en 14 jaar, dat Kind en Gezin en het CLB recent publiceerden.

Op elke leeftijd heeft minstens 78% van de kinderen in Vlaanderen een normale gewichtsstatus. Dat neemt niet weg dat een relevant percentage kinderen met overgewicht kampt en dat zelfs 4% van de 12- en 14-jarigen obesitas heeft. Deze cijfers geven aan dat het nodig is om te blijven inzetten op het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren. Belangrijk in deze aanpak is dat alle levensstijlthema’s de nodige aandacht krijgen: het gaat niet enkel om gezond eten, maar ook om meer bewegen en spelen, zittend gedrag beperken en mentaal welzijn versterken.

Inzetten op vroege leeftijd is trouwens twee keer gewonnen. Jong beginnen zorgt dat een kind zo lang mogelijk gezonde gewoontes kan aanhouden én tegelijk kan je via de kinderen en jongeren ook de gezinnen bereiken.