Overslaan en naar de inhoud gaan

Europees Parlement ondersteunt Oog voor Lekkers en verdeelt biologische appels

logo EP

Sinds 2017 kunnen kinderen in Vlaanderen, dankzij een Europees programma, smullen van een lekker en gezond tussendoortje op school.
 

Beginnend met melk in de jaren zeventig, heeft Europa een lange geschiedenis in het leveren van landbouwproducten aan schoolkinderen. De Europese Unie financiert momenteel, via een specifiek schoolprogramma voor de periode 2017-2023, de distributie van fruit, groenten, melk en melkproducten, en ook voorlichting aan kinderen. Zo wil Europa ervoor zorgen dat aan de voedingsbehoeften van kinderen wordt voldaan en dat gezonde eetgewoonten en levensstijlen gepromoot worden.

In Europa werden tot nu toe 240.000 ton aan fruit en groenten en 580.000.000 liter melk via dit programma uitgedeeld. In België werden zo, per schooljaar, gemiddeld 420.000 kinderen bereikt en in Europa een twintigtal miljoen.

Het Europees budget voorziet jaarlijks 250 miljoen euro voor dit programma. België ontvangt ongeveer 5 miljoen euro uit deze enveloppe.

Het huidige programma eindigt echter in 2023 en nu moet er besloten worden of en hoe het verdergezet zal worden. Zo gaf de Europese Commissie reeds in haar “Farm to Fork-strategie” aan dat de bijdrage van het programma aan de consumptie van duurzaam voedsel vergroot moet worden. Er volgt een procedure om de uitvoering van de nationale programma’s te evalueren en eventueel te wijzigen

Een onderzoek door het Europees Parlement naar de effectiviteit van het huidige programma toont aan dat, ondanks een aanzienlijke mate van flexibiliteit bij de implementatie op nationaal niveau, scholen en leveranciers met veel administratieve rompslomp te maken hebben. Dit vermindert de doeltreffendheid van het programma. Het onderzoek maakt ook het belang dat scholen aan dit programma hechten duidelijk. Het toont ook aan dat het programma best, op Europees vlak, verdergezet wordt.

In Vlaanderen kunnen basisscholen en buitengewone secundaire scholen gebruikmaken van het programma “Oog voor lekkers” om een dag in de week (biologisch) fruit of groente of tot maximum drie porties melk per week aan te bieden aan hun leerlingen. Voor de (buiten)gewone secundaire scholen heeft de Vlaamse overheid het programma “Snack & Chill” opgezet. Dit project wil helpen om gezonde snacks in een gezellig kader aan te bieden.

De actie om Belgische biologische appels uit te delen op 1 september werd opgezet en gefinancierd door het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in België

appels